top of page

Làm cho thế giới tươi đẹp

16.JPG

Kim Ho

-Người sáng lập Great Safe Apparatus Limited

Kim là tình nguyện viên lâu năm, bắt đầu từ công việc tình nguyện cấp 3, nhiều năm qua luôn quan tâm đến trẻ em nghèo miền sơn cước, tin rằng kiến thức có thể thay đổi số phận.
Anh ấy luôn nói:

「Thay đổi cuộc sống Cuộc sống」

「Dùng tấm lòng cao cả để làm những việc nhỏ bé」

bottom of page