top of page

Buồng kiểm tra môi trường

Chúng tôi cung cấp nhiều loại buồng khí hậu có khả năng tái tạo các điều kiện môi trường mô phỏng khác nhau, có thể được kết hợp trong các trường hợp khác nhau. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chuyên viên của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

bottom of page